top of page

6 dan Aikido Aikikai (Toyama)

5 dan de Toho Iai 

5 dan de Jodo

Estudiante de Shoji Nishio Shihan

Representante para el Extranjero de Aikikai.

V SEMINARIO INTERNACIONAL

AIKIDO

CON

TAKASHI KUROKI SHIHAN

280272265_3270670576588649_6459858409082935145_n.jpg
360_F_459919913_AOabmk423Zpuf831nmK33Au5OUnyIHot.jpg
bottom of page